L

GELBĖTI. GESINTI. SAUGOTI.

PASLAUGOS

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnybos paslaugos

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba:

• gesina gaisrus, gelbsti žmones ir turtą gaisro vietoje;

• vykdo gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių atvejais;

• organizuoja gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-10