L

GELBĖTI. GESINTI. SAUGOTI.

D.U.K.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. X objektas pradeda veiklą. Ką turi žinoti ir vykdyti objekto vadovas priešgaisrinės saugos srityje eksploatuojant objektą?

 

Atsakymas. Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pareigos priešgaisrinės saugos srityje nurodytos Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnyje.

 

 

2. Kas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje turi teisę instruktuoti gaisrinės saugos klausimais, kokie reikalavimai keliami instruktuotojo kvalifikacijai?

 

Atsakymas. Gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta privalomų reikalavimų asmenims, instruktuojantiems gaisrinės saugos klausimais. Tai reiškia, kad įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas, atsakingas už savo darbuotojų instruktavimą, turi teisę pats savo nuožiūra paskirti šiai veiklai vykdyti konkretų įmonės, įstaigos organizacijos darbuotoją, samdyti kitą konsultavimo įstaigą ir pan. , tuo pačiu prisiimdamas atsakomybę už instruktavimų kokybę.

 

 

3. Kaip nustatomas patalpoje reikalaujamas gesintuvų skaičius?

 

Atsakymas. Gesintuvų skaičius nustatomas pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento   direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 5 priedo 2 lentelę: vertinant konkrečios paskirties patalpai nurodytą skaičiuojamąją matavimo vienetą ir patalpos plotą nustatomas minimalus patalpai reikalaujamas gesinimo medžiagos kiekis, t. y. gesintuvų skaičius.

 

 

4. Kiek autonominių dūmų signalizatorių privaloma įrengti gyvenamosiose patalpose?

 

Atsakymas. Gyvenamajame būste (kiekviename aukšte) turi būti įrengtas bent vienas autonominis dūmų signalizatorius (miegamajame). Tai yra minimalus reikalavimas, tačiau, kadangi dūmų plitimą riboja įvairios pastato konstrukcijos (sienos, durys, perdangos ir pan.) rekomenduojama šiuos prietaisus įrengti kiekvienoje patalpoje, kurioje žmonės ilsisi, miega ir koridoriuose arba bendrose erdvėse prieš miegamuosius. Nerekomenduojama autonominių dūmų signalizatorių įrengti virtuvėje, ar tose vietose kur gali išsiskirti garai.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-10