L

GELBĖTI. GESINTI. SAUGOTI.

VEIKLOS SRITYS

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnybos veiklos sritys

Tarnybos veiklos tikslas – išsaugoti žmogaus gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremalių įvykių ir situacijų poveikio.

 

Tarnyba – nuolatinės parengties priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, kurios uždaviniai yra:

 • gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą gaisro vietoje;
 • vykdyti pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių atvejais;
 • vykdyti savanorių ugniagesių veiklos organizavimo funkcijas;
 • informuoti gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais, vykdyti visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje.

 

Tarnyba atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir kontroliuoja profesinio saugumo veiklą, atsako už darbų saugą ugniagesių komandose;
 • gesindama gaisrus bei atlikdama pirminius gelbėjimo darbus, bendradarbiauja su kitomis rajono savivaldos institucijomis, policijos, krašto apsaugos, civilinės saugos, apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba ir kitomis tarnybomis;
 • organizuoja bei skatina savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje, priima nustatyta tvarka asmenis į savanorius ugniagesius, išduoda savanorio ugniagesio pažymėjimą ir atpažinimo ženklą, taip pat išbraukia iš savanorių ugniagesių sąrašo;
 • kontroliuoja priešgaisrinių vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų, kitų vandens telkinių) bei privažiavimų prie jų būklę, apie rastus pažeidimus informuoja Savivaldybės administraciją, seniūnijas, savivaldybės tarnybas ir įstaigas, PAGD prie VRM Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą;
 • reikalui esant pagal atskirus planus rengia priešgaisrinės pratybas, įtraukdami į jas ir savanorius ugniagesius;
 • rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus, informaciją Savivaldybės administracijai priešgaisrinės būklės ir materialaus aprūpinimo gerinimo bei kitais įstaigos veiklos klausimais;
 • teikia informaciją priešgaisrinės saugos klausimais įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, veikiančioms Marijampolės savivaldybės teritorijoje;
 • organizuoja ir skatina įstaigos darbuotojų bei savanorių ugniagesių mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;
 • bendradarbiauja su PAGD prie VRM Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba organizuojant įstaigos darbuotojų bei savanorių ugniagesių mokymą ir pasirengimą likviduoti ekstremalias situacijas, įvykius ir incidentus, dalyvauja organizuojamose pratybose ir mokymuose.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-10