DARBO UŽMOKESTIS

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2016 m.

 

Pareigų

pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

 

Etatų

skaičius

 

2016m.

I ketv.

 

2016m.

II ketv.

 

2016m.

III ketv.

 

2016m.

IV ketv.

 

2016m.

metinis

 

Skyrininkas

 

5

 

5

 

497

 

497

 

497

 

497

 

497

Ugniagesys

gelbėtojas

 

 

 

38

 

38

 

355

 

355

 

380

 

380

 

367,50

2017 Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba